Inwestowanie emocjonalne

Inwestowanie emocjonalne to inwestowanie pod wpływem naszych emocji, a nie zgodnie z naszą strategią. Emocje takie jak euforia, chciwość czy strach. Na przykład, w wyniku euforii serii zwycięskich operacji z rzędu, możemy wpaść w błąd wierząc, że jesteśmy obdarowani specjalnym darem przy wyborze naszych inwestycji że jesteśmy nieomylni lub przeciwnie, niesieni przez silne poczucie zemsty, możemy być kuszeni, aby spróbować „odzyskać” pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

Straty nie są odzyskiwane. Pozostają tam na zawsze i są częścią naszego handlu. To, co musimy osiągnąć, to fakt, żeby nie były one znaczące w stosunku do naszych zysków, a można to osiągnąć jedynie poprzez działanie przez cały czas przy ścisłej kontroli ryzyka.

Dodatkowy problem związany z handlem emocjonalnym polega na tym, że skutki jego praktyk powodują poważne szkody dla naszej pewności siebie jako inwestorów oraz dla zaufania do naszej strategii, która jest bardzo kosztowna do odzyskania. Dlatego jest to praktyka, której należy unikać od samego początku. Postaraj się trzymać swoje emocje z dala od handlu.