Alveo guzik cena i opinie negatywne Rossmann

366 wtorek, Grudzień 1st, 2015

Stosowanie neuroleptykow

Stosowanie neuroleptykow
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna7.jpgStosowanie neuroleptyków zmieniło radykalnie sposób leczenia chorych psychotycznych oraz zmieniło obraz oddziałów psychiatrycznych. W 1950 r. średni czas pobytu w szpitalu chorych na schizofrenię wynosił około 7 lat, sześć lat później ? tylko 1,5 roku. Neuroleptyk! mają stosunkowo duży margines bezpieczeństwa leczniczego, nie wywołują wyraźniejszych objawów lekozależności i tolerancji. Ze względu na silne działanie ośrodkowe i często obwodowe ryzyko ich stosowania jest jednak znaczne. Zwiększa się ono zwłaszcza po stosowaniu pozajelitowym, głównie przy pierwszych podaniach. Stwierdzono, że przy nie zmienionej dobowej dawce metabolizm niektórych neuroleptyków oraz ich wydalanie z organizmu zmieniają się w toku leczenia. Aby uniknąć powikłań w pierwszym okresie leczenia, optymalne dawkowanie ustala się po kilku dniach leczenia. Neuroleptyk! są często stosowane przez wiele miesięcy, a nawet lat. Długotrwałe podawanie często może doprowadzić do poważnych powikłań pozapiramidowych, zaburzeń czynności układu krążenia, uszkodzenia wątroby, szpiku, siatkówki (zmiany barwnikowe).

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles